# مرتضی_پاشایی

جدایی از مرتضی...

به خـــدا...زووووده...زووووده که بگــی دیـــگه حرفــی نمیــمونه...به خــــدا ...زوووووده...زوووووده واســــه مردن این دلـــه دیــــوونه...به خدااااا خیــــلی زوووووده ... به خـــــدا سختــــه....سختــــه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 65 بازدید